Mesin Lem Panas Jilid Buku

Mesin Lem Panas Jilid Buku

JUAL mesin lem panas jilid buku (Perfect binding machine) harga murah dan mudah operasionalnya. Mesin percetakan buku (mesin binding buku) untuk lem punggung + lem samping buku. Cek spesifikasi dan harga mesin lem panas jilid buku berikut ini…

Share/Save/Print this page...